حمایت از پروژه های StartUp

یکی از مشکلات اساسی و عمدۀ نخبگان IT کشور کمبود منابع مالی است و این مشکل به ویژه در زمینۀ پروژه های پرداخت الکترونیک که نیازمند منابع مالی گسترده ای هستند نمود بیشتری دارد. در این راستا شرکت توسعۀ فناوری و تجارت حکمت تلاش کرده است شرایطی را فراهم آورد که جوانان نخبه و با استعداد کشور به دلیل محدودیت های اقتصادی از طراحی و پیاده سازی چنین پروژه های علمی که می تواند مانع برون رفت بسیاری از منابع از کشور عزیزمان شود ، بازنمانده و بتوانند با آسودگی خاطر به پیاده سازی ایده های بکر خود بپردازند.

images

بدین منظور، این شرکت به عنوان حامی پروژه های Start Up، در طول سالهای اخیر تلاش کرده است تا بخشی از دغدغه های حوزۀ پرداخت الکترونیک ، IT و نرم افزار کشور را مرتفع ساخته و بدینوسیله در کنار فعالیت معمول و جاری کسب و کار خود به این مسئولیت اجتماعی در زمینه فناوری اطلاعات و روش های نوین پرداخت، بپردازد.