ثبت درخواست پذیرندگی


با تشکر از انتخاب شما، لطفاً پیش از اقدام به تکمیل فرم درخواست،بخشهای مربوط به مدارک مورد نیاز، تعهدات عمومی و تعهدات مربوط به پذیرندگان پایانۀ فروشگاهی که در ادامه ذکر شده است را به دقت مطالعه فرمائید.

 • مدارک مورد نیاز

  پذیرندۀ گرامی، لطفاً پیش از اقدام به ثبت درخواست دستگاه کارتخوان، نسبت به تکمیل مدارک ذیل اقدام نمائید.


  چنانچه برای اولین بار خواهان دریافت دستگاه كارتخوان هستید ارايه مدارک ذیل الزامی است:

  اشخاص حقوقی:

  الف) تصویر شناسنامه صاحبان امضاء (اوراق تعهدآور بانکی یا سفته و ...) و کارت ملی

  ب) اساسنامه

  ج) کپی آخرین تغییرات روزنامه رسمی

  د) درخواست: ارایه درخواست از طریق شعبه بانک حکمت ایرانیان و تکمیل قرارداد

  ه) احراز هویت: اصل و کپی شناسنامه یا کارت ملی صاحب حساب (بعد از رؤیت و برابر اصل کردن کپی، اصل مدرک عودت داده خواهد شد)

  و) احراز نشانی: اصل و کپی یکی از مدارک زیر (بعد از رؤیت و برابر اصل کردن کپی، اصل مدرک عودت داده خواهد شد)

  • پروانه فعالیت شرکت یا جواز کسب

  • اجاره نامه

  • سند مالکیت

  ز) ارایه شماره حساب بانکی در بانک حکمت ایرانیان  اشخاص حقیقی:

  الف) مجوز فعالیت / یا کپی اجاره نامه یا سند مالکیت یا گواهی بانک

  ب) تصویر شناسنامه صاحب مجوز و کارت ملی (پشت و رو)

  ج) ارایه شماره حساب بانکی در بانک حکمت ایرانیان

  د) امضای 4 برگ قرارداد شرکت

  ه) درخواست: ارایه درخواست از طریق شعبه بانک حکمت ایرانیان و تکمیل قرارداد

  و) احراز هویت: اصل و کپی شناسنامه یا کارت ملی صاحب حساب (بعد از رؤیت و برابر اصل کردن کپی، اصل مدرک عودت داده خواهد شد)

  ز) احراز نشانی:اصل و کپی یکی از مدارک زیر (بعد از رؤیت و برابر اصل کردن کپی، اصل مدرک عودت داده خواهد شد)

  • پروانه فعالیت شرکت یا جواز کسب

  • اجاره نامه

  • سند مالکیت • تعهدات عمومی

  متقاضیان محترم،مطابق با دستورالعمل و الزامات پذیرندگی شرکت شاپرک جهت دریافت درگاه پرداخت الکترونیک، می‌بایست کلیه موارد عنوان شده در ذیل را قبل از درخواست درگاه مطالعه نموده و با آگاهی کامل نسبت به ثبت درخواست اقدام نمائید.  1. پذیرنده به هیچ عنوان مجاز به دریافت مبلغ اضافی به عنوان هزینه کارمزد پرداخت از دارنده کارت نیست.

  2. پذيرنده مجاز است در صورت ناموفق بودن تراكنش از تحويل كالا و ارائه خدمات به مشتري خودداري نمايد. بديهي است در صورت تحويل كالا به مشتري و عدم دريافت وجه، خسارات مربوطه به عهده پذيرنده خواهد بود.

  3. در صورت بروز هر گونه مشکل در روند فروش کالا و خدمات که ناشی از قصور پذیرنده باشد تمامی مسئولیت های ناشی از آن مورد بر عهده وی بوده و پذیرنده موظف به جبران خسارت وارده به دارنده کارت و به تبع آن به شرکت است.

  4. پذیرنده متعهد است چنانچه به اشتباه وجهی به صورت اضافی به حساب وی واریز شد از برداشت وجه خودداری نموده و مراتب را سریعاً به شرکت اطلاع دهد. در این موارد شرکت می تواند بدون انجام هیچ تشریفاتی و در جهت رفع اشتباه نسبت به برداشت وجه مربوطه از حساب وی اقدام نماید و در صورت برداشت سهوی توسط پذیرنده می بایست حداکثر ظرف مدت 48 ساعت وجه مربوطه به حساب برگردانده شود.

  5. پذیرنده متعهد می گردد از فروش کالا یا خدماتی که مخالف با قوانین موجود در کشور و یا مصوبات ارگان های ذی ربط می باشد، خودداری نماید.

  6. پذیرنده متعهد است صرفاً جهت خدمات مجاز که حقیقتاً انجام میدهد از درگاه پرداخت استفاده نماید و از انجام هرگونه معاملات صوری یا شبیه سازی شده از طریق درگاه پرداخت پرهیز نماید. در صورت وقوع، پذیرنده ، مطابق با قوانین و مقررات شاپرک در لیست سیاه قرار خواهد گرفت.

  7. پذیرنده متعهد می شود هر گونه تبلیغات در زمینه ی پرداخت الکترونیک را که به صورت ضمنی یا صریح ممکن است ذهن خواننده را معطوف به شرکت نماید، با هماهنگی شرکت انجام داده و همکاری لازم در خصوص انجام تبلیغات و ارائه راهنمای سرویس همچون (پخش فیزیکی بروشورها، الصاق استند و پلاکارد و برچسب و ...) که توسط شرکت صورت می پذیرد را بنماید.

  8. پذیرنده به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی نمی تواند حق انتفاع از امکانات پرداخت الکترونیک (فروش از طریق درگاه پرداخت) را به غیر واگذار نماید.

  9. شرکت هیچ مسئولیتی در رفع دعاوی بین پذیرنده و سایر اعضایی که در زنجیره تامین کالا یا خدمات پذیرنده دخیل هستند، ندارد.

  10. پذیرنده اذعان می دارد که مطیع قوانین حاکم بر تجارت الکترونیک مصوب شورای اسلامی، بخشنامه ها و مصوبات بانک مرکزی و شرکت شاپرک در مورد پرداخت های الکترونیک بوده و آنها را رعایت نماید.

  11. پذیرنده متعهد به فعال بودن درگاه پرداخت است و در صورت تشخیص شرکت در خصوص غیر فعال بودن آن ، شرکت محق به غیر فعال نمودن درگاه پرداخت پذیرنده بوده وپذیرنده می بایستی کمال همکاری را در این خصوص داشته باشد.

  12. پذیرنده مکلف است هر نوع نقص یا اشکال احتمالی فنی ابزار و درگاه پرداخت را به فوریت ازطریق شماره تلفنهای 22809605-021 در سطح کشور به واحد پاسخگویی شرکت اطلاع دهد و موضوع را تا رفع کامل نقص فنی درگاه پیگیری نماید.

  13. پذیرنده متعهد می گردد در صورت تغییر در زمینه فعالیت (صنف) ، آدرس و همچنین سایر اطلاعات مندرج در صدر قرارداد حاضر یا اتمام قرارداد واحد تجاری و اتمام اعتبار مجوز کسب خود، موارد را در اسرع وقت به صورت کتبی به شرکت اعلام نماید، در غیر این صورت شرکت حق فسخ قرارداد حاضر را به صورت یکطرفه دارد. بدیهی است ادامه فعالیت پذیرنده در حوزه جدید منوط به موافقت شرکت خواهد بود.

  14. پذیرنده موظف است جهت تغییر شماره حساب متصل به درگاه پرداخت خود ، درخواست کتبی و ممهور به مهر خود و شعبه بانک مربوطه را به شرکت تحویل نماید. این فرم پس از تایید پذیرنده و بانک بعنوان الحاقیه قرارداد حاضر تلقی و به آن الصاق می گردد.

  15. پشتیبانی و پاسخگویی به مشکلات مشتریان پذیرنده در خصوص کلیه مسائل و موارد مربوط به کالا و خدمات بر عهده پذیرنده است.

  16. پذیرنده موظف میگردد وجهۀ تجاری شرکت را حفظ نماید.

  17. جعل یا ارائه اطلاعات ساختگی در حوزه پرداخت الکترونیکی و یا هرگونه تلاش منجر به سلب اعتماد دارندگان کارت از نظام پرداخت الکترونیکی کشور ممنوع می باشد، در صورت وقوع مطابق با قوانین و مقرارات شرکت شاپرک، پذیرنده در لیست سیاه قرار خواهد گرفت و شرکت مجاز می باشد تا از طریق مراجع قانونی نسبت به طرح شکایت کیفری اقدام نماید.

  18. پذیرنده متعهد می گردد تا از هرگونه تلاش به منظور نفوذ به سامانه های پرداخت الکترونیکی کشور خودداری نماید و در صورت وقوع مطابق با قوانین و مقرارات شاپرک، پذیرنده در لیست سیاه شرکت شاپرک قرار خواهد گرفت. و شرکت مجاز می باشد تا از طریق مراجع قانونی نسبت به طرح شکایت کیفری اقدام نماید.
 • تعهدات پذیرندگان پایانه های فروشگاهی  1. حفظ اطلاعات محرمانه پذیرندگان: پذیرنده تعهد می نماید به هیچ عنوان اطلاعات محرمانه خود مانند رمز ورود به پایانه، اطلاعات حساب خود، اطلاعات کارت متصل به حساب و ... را به پشتیبان و یا اشخاص ثالث ارائه ننماید.

  2. تعیین محل مناسب برای قراردادن پایانه فروش: پذیرنده موظف می باشد پایانه را در محلی قراردهد که دارنده کارت بتواند به راحتی و با حداکثر پوشش ممکن رمز خود را وارد و از مبلغ ثبت شده بابت خرید (قبل از ورود رمز و ارسال تراکنش) اطمینان حاصل نماید. در این مکان نباید صفحه کلید دستگاه توسط دوربین مانیتور شود.

  3. پذيرنده متعهد است در جهت حفظ و نگهداری صحیح پایانه فروش از وارد آمدن ضربه فيزيكي ، سقوط از روي ميز، مجاورت با دستگاه هاي گرمازا ، نفوذ مواد شيميايي ، مايعات و گرد و غبار ، مخدوش شدن برچسب گارانتي، برداشتن پلمپ دستگاه ، جابجايي ، تغيير وضعيت يا دستكاري ، تعمير دستگاه توسط افراد غيرمجاز، اتصال ادوات و ابزار ناماسب به تجهيزات و ايجاد ساير خسارات عمدي به دستگاه و .... جلوگيري نموده و در صورت بروز هر حادثه ای برای دستگاه (شامل موارد فوق ، سرقت ، آتش سوزی و ...) مسئولیت جبران خسارت بر عهده پذیرنده می باشد و در صورت عدم استرداد دستگاه یا جبران خسارت شرکت می تواند از طریق مراجع قانونی نسبت به طرح شکایت کیفری یا حقوقی اقدام نماید.

  4. پذیرنده موظف است هنگام تحويل گرفتن پایانه فروش برگ تحويل دستگاه كارتخوان را مهر و امضاء و تحویل نماینده شرکت نماید.

  5. پذیرنده متعهد است در صورت سرقت و یا مفقودی دستگاه کارتخوان تحویلی در اسرع وقت بصورت کتبی به شرکت اطلاع رسانی نموده و در اولین فرصت صورتجلسه مربوطه با ارگان های ذیربط را تحویل شرکت نماید.

  6. يد پذيرنده در خصوص دستگاه پايانه فروش ، يد اماني است و پذيرنده موظف است بطوري كه شركت مقرر نموده از دستگاهre پايانه فروش حفظ و نگهداري بعمل آورد و در صورت انجام هرگونه تعدي و تفريط، يد پذيرنده به يد ضماني تبديل و از طريق قوانين موجود در خصوص امانت با مشاراليه برخورد خواهد شد.

  7. واگذاري پایانه فروش و سایر اقلام تحویلی به غیر ممنوع می باشد.

  8. پذیرنده متعهد است در صورت تغییر شغل ، تغییر آدرس، اتمام قرارداد اجاره واحد تجاری یا اتمام اعتبار مجوز کسب محل تجاری خود در اسرع وقت موضوع را به شرکت اطلاع دهد.

  9. پذیرنده موظف است پیش از اجازه هرگونه دسترسی به پایانه فروش ، اعمال تغییرات بر روی آن یا جمع آوری پایانه، شخص پشتیبانی کننده را احراز هویت نمایند . تنها پشتیبانان شرکت با ارائه کارت پشتیبانی معتبر و ناظران و بازرسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شاپرک با ارائه معرفی نامه معتبر مجاز به بازدید دستگاه کارتخوان می باشند. پذیرنده در این خصوص می تواند از مرکز تماس شرکت استعلام نماید.

  10. پذیرنده باید دستگاه کارتخوان را در اختیار مشتری قرارداده حریم دارنده کارت را رعایت نموده و به هیچ عنوان رمز مشتری را از وی درخواست ننماید. ورود رمز الزاماً باید توسط مشتری انجام گیرد و محل استقرار پایانه نبایستی توسط دوربین مانیتور شود.

  11. پذيرنده متعهد مي شود درصورت انجام عملیات خرید از طريق دستگاه پايانه فروش نبايد وجه اضافي ازدارنده كارت دريافت نمايد.در صورت موافقت با موارد مندرج فوق ، لطفاً فرم ذیل را تکمیل نمائید:مشخصات شعبه


 • استان :  
 • شهر :  
 • کد شعبه :  
 • نام شعبه :  
 • نام و نام خانوادگی بازاریاب :  


مشخصات پذیرنده


 • نوع پذیرنده :
 • نام خانوادگی :  
 • نام مدیر عامل شرکت :  
 • نام شرکت :  
 • شماره شناسنامه :  
 • محل تولد پذیرنده :  
 • شماره ثبت شرکت :  
 • محل ثبت شرکت :  
 • تاریخ درخواست :
 • تاریخ تولد پذیرنده :
 • تاریخ ثبت شرکت :
 • جنسیت :
 • نام :  
 • نام پدر :  
 • کد پذیرنده :  
 • شناسه ملی شرکت :  
 • استان محل پذیرنده :  
 • شهر محل پذیرنده :  
 • شماره موبایل پذیرنده :    
 • شماره تلفن منزل پذیرنده :    
 • کد شماره تلفن منزل پذیرنده :    
 • آدرس محل سکونت پذیرنده :  
 • کدپستی منزل پذیرنده :    


مشخصات سپرده


 • شماره شبا پذیرنده :    
 • شماره حساب پذیرنده :  


مشخصات محل کسب


 • نام فروشگاه :  
 • نام صنف :  
 • آدرس فروشگاه :  
 • شماره تلفن فروشگاه :  
 • کدپستی محل نصب :  
 • نوع مالکیت واحد صنفی :  


کد امنیتی را در کادر بنوسید :


مشاهده اطلاعات